CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY SAMSUNG THÁI NGUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY SAMSUNG THÁI NGUYÊN
Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Thái Nguyên, Công Ty  Sam Sung tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Nghệ Thuật Làm Hài Lòng Khách Hàng” cho toàn thể các Anh Chị thuộc bộ phận An ninh của Công Ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post