Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hồ Chí Minh Ngày 17, 18/06/2017

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hồ Chí Minh Ngày 17, 18/06/2017

Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 6 Chương trình  đào tạo  “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục” dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam.

Khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp được tổ chức khai giảng hàng tháng tại Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa  ở TP.HCM và Hà Nội cho học viên đăng ký ở cả 2 miền, Trong khoá học các Anh, Chị học viên được trao truyền những kỹ năng để nâng tầm tự tin và chủ động của mình trong việc giao tiếp, thuyết trình. Với những giờ học thực hành thực tế, chia sẻ thân thiết, nhiệt tình từ giảng viên và học viên, khiến cho những giờ học như một trải nghiệm thật nhất về các kỹ năng giúp cho các Anh, Chị cảm nhận và ứng dụng được ngay các kỹ năng vào cuộc sống và công việc, phát triển và nâng tầm bản thân.

Vui Lòng LIÊN HỆ: 0912.000.291 – 0966988360   (Thanh Trúc) 

Email: tuvan@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post