Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho CNG Hà Nội

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng cho CNG Hà Nội

Ngày 01 tháng 06 năm 2016 tại Hà Nội, Công Ty CNG đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp, Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng dành cho quản lý và chuyên viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post