CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KÈM CẶP CHO CÔNG TY NÚI PHÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KÈM CẶP CHO CÔNG TY NÚI PHÁO

Ngày 11 tháng 04 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Núi Pháo – một đơn vị trực thuộc Massan Group đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kèm Cặp Kỹ Năng Tổ Chức Công Việc Và Quản Lý Thời Gian

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post