CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY UNI-PRESIDENT VIỆT NAM – LẦN 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY UNI-PRESIDENT VIỆT NAM – LẦN 1

Ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Uni-president Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” cho toàn thể cán bộ nhân viên kinh doanh của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo 

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post