CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY SAMSUNG BẮC NINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY SAMSUNG BẮC NINH

Ngày 24 tháng 04 năm 2017 tại Bắc Ninh, Công Ty SamSung phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình Đào Tạo “Nghệ Thuật Làm Hài Lòng Khách Hàng” cho toàn thể lực lượng an ninh của toàn Công Ty để nâng cao chất lượng dịch vụ khi giao tiếp và phục vụ khách hàng

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo:

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post