CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUN DO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUN DO

Ngày  27 tháng 06 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng giải quyết vấn đề và xử lý mâu thuẫn” dành cho tất cả đội ngũ Quản lý  của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Share This Post