9 Cách cải thiện kỹ năng giao tiếp

Ánh mắt có thể thể hiện sự tự tin, quả quyết và thấu hiểu. Người đối diện sẽ biết bạn có thoải mái, tự tin và nắm được vấn đề trong cuộc nói chuyện hay không thông qua ánh mắt…
Kỹ năng lắng nghe

Trong khoảng thời gian mà bạn sử dụng kỹ năng giao tiếp ở nơi làm việc, nói chiếm 23% thời lượng và nghe chiếm 55%. Sau đây là những kỹ năng nghe mà bạn cần. 1. Lắng nghe cẩn thận…