Lịch khai giảng

Lịch khai giảng khóa học kỹ năng giao tiếp được tổ chức thường xuyên hàng tháng khai giảng 2 lớp vào ngày 13, 14  và    27, 28  hàng tháng.