Kỹ năng ứng xử khi tranh luận

Trong cuộc sống hằng ngày, ta tiếp xúc gặp gỡ với rất nhiều người tại nơi làm việc, quán nước,trong gia đình… Đôi lúc ta sẽ gặp một vài tình huống bất hòa, tranh luận. Những tình huống như vậy…