Đào Tạo Inhouse

Song song với hoạt động đào tạo các kỹ năng giao tiếp ứng xử và trình bày thuyết phục được tổ chức thường xuyên tại Trụ sở (Public Training), Cuộc Sống Đúng Nghĩa chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp (In-house Training). Chương trình đào tạo In-house này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

0912 232 334 – 0966 988360 – (Minh Mỹ)

minhmy@kynang.edu.vn

Sứ mệnh của Cuộc Sống Đúng Nghĩa trong mảng “In-house Training” là: “Thực hiện từng phần hoặc đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của “Bộ Phận Đào Tạo” tại doanh nghiệp“. Từ đó, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã  nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp Ngoài kỹ năng giao tiếp ứng xử và trình bày thuyết phục,  Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo Inhouse các chương trình Kỹ năng giao tiếp ứng xử, chăm sóc khách hàng, văn hóa doanh nghiệp, làm việc nhóm, kỹ năng mềm, Team-Building…),. Cuộc Sống Đúng Nghĩa  như là một “Bộ phận Đào tạo”/ “Trung tâm Đào tạo” của chính doanh nghiệp mình.

khach-hang-dao-tao-inhouse

 Các đơn vị tiêu biểu Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử 

 

Quy trình In-house Training

Nhằm triển khai các chương trình đào tạo In-house một cách hiệu quả, đồng thời không làm mất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, mảng “In-house Training” của Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường triển khai các chương trình đào tạo (theo yêu cầu doanh nghiệp nói trên) theo quy trình bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1. Tư vấn, thiết lập & thống nhất mục tiêu đào tạo

Trong bước này, mảng “In-house Training” của Cuộc Sống Đúng Nghĩa kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo, trưởng phòng nhân sự về hiện trạng của đội ngũ hiện hữu. Sau đó, tiến hành phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Bước 2. Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Bước 3. Biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập và giảng dạy…

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, đội ngũ chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình cũng như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Bước 4. Triển khai đào tạo

Mảng “In-house Training” của Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng nhau tổ chức và triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Bước 5. Đánh giá sau đào tạo (nếu có)

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, mảng “In-house Training” của Cuộc Sống Đúng Nghĩa sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu. Và tùy theo mức độ đánh giá sẽ phát sinh thêm những hạng mục công việc mới mà hai bên rất cần thiết phải trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện.

Mục tiêu chính của việc đánh giá này là nhằm giúp cho các nhà quản lý, doanh nghiệp tham gia đào tạo có thêm thông tin, luận chứng, cơ sở để xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực tiếp theo, góp phần phát huy tối đa sở trường của đội ngũ cũng như hạn chế tối thiểu các khuyết tật (nếu có) của các học viên.

Đặc biệt, mảng “In-house Training” của Cuộc Sống Đúng Nghĩa có chương trình đào tạo Doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững  nhằm: Gắn kết tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong toàn thể đội ngũ nhân sự công ty; Xây dựng và hiện thực hóa văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng tinh thần đồng đội và gắn kết các thành viên trong đội ngũ; Nâng cao những kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả;….

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

0912 232 334 – 0966 988360 – (Minh Mỹ)

minhmy@kynang.edu.vn

Xem thêm các hoạt động đào tạo tại Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO INHOUSE TẠI ĐÂY: